~
z컴포트체크 선염면 베게커버(SN)
판매가격 : 16,00012,000
적립금 :120
제조사 :소품채널
사이즈 색상 :
총 금액 :

 

 

[상품정보제공 고시]

>품 명                           체크그레이 선염면 베게커버

>기본사이즈                    40*60cm/50*70cm선택

>구 성                                  베게커버(솜은별도)

>소 재                                       면100% (선염)

>색 상                                                 그레이

>제 조 국                                        한국

>제 조 사                                      소품채널

>세탁방법                  (울코스세탁/드라이크리닝가능)

>AS책임자                         고객센타 070-8200-5600

 

 

 

 

12,800원
22,500원
18,000원
29,000원
16,000원
12월 무이자 할부 이벤트 진행중입니다.
11월 신용카드 할부 무이자 행사안내